Om oss

Vi välkomnar dig som kund hos oss på Areg!

Ända sedan etableringen i bultsvetsbranschen 1979 har vi på AREG Bultsvetsspecialisten AB strävat efter utveckling och förbättring inom fyra nyckelområden: Kompetens – Kapacitet – Kvalitet – Kontinuitet. Detta har gjort AREG till en ledande, uppskattad och pålitlig partner till allt fler industriföretag, över hela landet. Effektivisering och automatisering av er produktion ger bättre avkastning, investeringen ger snabbt en positiv påverkan och ökad produktivitet.

Sedan 1984 är vi svensk generalagent för Heinz Soyer GmbH. Soyers arbetssätt kännetecknas av ständig utveckling inom bultsvetsning och förbättring av kvalitet, effektivitet och användarvänlighet. För detta har man erhållet många utmärkelser som gett stor uppmärksamhet runt om i Europa. Besök gärna hemsidan på: www.soyer.com

Affärsidé:

  • Areg & Intercut är leverantören för krävande kunder med produktion med plåt och balk som önskar det stora företagets trygghet i kombination med familjeföretagets engagemang.

Vision:

  • Att vara den man kan lita på, som rekommenderar det som passar bäst för varje förutsättning och där alla brinner för att skapa en problemfri produktion.

Kunderbjudande:

  • Vi erbjuder problemfri produktion.
  • Vi erbjuder skräddarsydda underhållsprogram.
  • Vi erbjuder support och utbildning med kvalificerad personal.
  • Vi ställer höga krav på våra leverantörers kvalité.
  • Vi erbjuder kunnig och engagerad personal.

 

Kvalitet och miljö är viktigt för oss!

AREG Bultsvetsspecialisten AB och varje medarbetare skall utföra sina arbetsuppgifter med strävan mot noll fel. De produkter och tjänster som levereras skall uppfylla kundens förväntningar på kvalitet. Verksamheten skall präglas av en vilja till ständiga förbättringar, utveckling och kostnadseffektivitet för att hålla en ledande ställning i den svenska bultsvetsbranschen.

AREG Bultsvetsspecialisten AB skall vara ett föredöme med produkter och maskiner som ger låg energiförbrukning utan tillsatsämnen i utförda svetsar. Vi skall hålla en hög förebyggande brandsäkerhet internt. Vi skall ha ett ansvar för våra maskiner när de är uttjänta och ansvara för en trygg slutförvaring/destruktion och självfallet skall vi följa gällande lagar och föreskrifter och arbeta med ständiga förbättringar i vår miljö. För att undvika att miljöfarliga ämnen sprids i naturen, erbjuder vi våra kunder att kostnadsfritt ta emot uttjänta maskiner för destruktion och återvinning på ett miljövänligt sätt.

Man ska alltid möta en hög service och få exakt det stöd som behövs. Areg eftersträvar att överträffa kundernas krav och förväntningar. Kunderna skall känna trygghet i att få rätt produkt i rätt tid, där vi erbjuder produkter och tjänster med bästa kvalitet och säkerhetskrav till lägsta totalkostnad.

AAA rating AREG