Miljö och Kvalitét

Kvalitet och miljö är viktigt för oss!

AREG Bultsvetsspecialisten AB och varje medarbetare skall utföra sina arbetsuppgifter med strävan mot noll fel. De produkter och tjänster som levereras skall uppfylla kundens förväntningar på kvalitet. Verksamheten skall präglas av en vilja till ständiga förbättringar, utveckling och kostnadseffektivitet för att hålla en ledande ställning i den svenska bultsvetsbranschen.

AREG Bultsvetsspecialisten AB skall vara ett föredöme med produkter och maskiner som ger låg energiförbrukning utan tillsatsämnen i utförda svetsar. Vi skall hålla en hög förebyggande brandsäkerhet internt. Vi skall ha ett ansvar för våra maskiner när de är uttjänta och ansvara för en trygg slutförvaring/destruktion och självfallet skall vi följa gällande lagar och föreskrifter och arbeta med ständiga förbättringar i vår miljö. För att undvika att miljöfarliga ämnen sprids i naturen, erbjuder vi våra kunder att kostnadsfritt ta emot uttjänta maskiner för destruktion och återvinning på ett miljövänligt sätt.

Man ska alltid möta en hög service och få exakt det stöd som behövs. Areg eftersträvar att överträffa kundernas krav och förväntningar. Kunderna skall känna trygghet i att få rätt produkt i rätt tid, där vi erbjuder produkter och tjänster med bästa kvalitet och säkerhetskrav till lägsta totalkostnad.

AAA rating AREG