Säkerhet

En säker arbetsplats är en produktiv arbetsplats

Vi strävar att tillhanda lösningar för alla viktiga aspekter rörande hälsa, säkerhet och produktivitet på arbetsplatsen, inklusive vibration, damm och buller. Vi sätter stort värde på närheten till våra kunder. Tack vare sin ingående förståelse för olika tillämpningar, vilken de skaffat sig genom förstahandserfarenhet vid arbetsplatser, kan vår personal tillhandahålla skräddarsydda lösningar i alla ärende berörande hälsa och säkerhet inom tillämpliga områden. Med en inspektion är vi övertygande om att Era maskinoperatörer får bra uppgradering av säkerheten kring produktionsmaskinen.

SOYER har kvalitetsstämpeln ”Made in Germany” med tillhörande certifikat: ” TÜV NORD CERT Standard A75-S018 ”. SOYER’s bultsvetsningssystem håller hög säkerhet, där produkterna testas enligt TÜV och Europastandard och har testcertifikat DIN EN 1418. SOYER’s kvalitetsledningssystem är i överensstämmelse med den nya standarden ISO 9001: 2008. Alla våra svetsbultar tillverkas i överensstämmelse med kraven enligt ISO 13918:2008 och ISO 14555:2014. SOYER’s miljöledningssystem är i enlighet med ISO 14001: 2009, REACH och RoHS.

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals).
RoHS (restriction of hazardous substances).
Säkerhetsdatablad Svetsspray ”Binzel Super Pistolen Spray”. Artikelnummer: M01464
Säkerhetsdatablad Sprayvätska ”Metaflux 75-04 Multi TS” för svetsade ytor CNC/CD. (Engelska)
Säkerhetsdatablad fö Sprayvätska ”Metaflux 75-04 Multi TS” för svetsade ytor CNC/CD. Artikelnummer: M03735
Säkerhetsdatablad fö Svampskyddsmedel Plasma Anti-Fungal Tablets. Artikelnummer: SW305005
Säkerhetsdatablad fö Rostskyddsmedel Plasma Anti-Rust 2309. Artikelnummer: SW305000

SOYER’s utbud och Aregs utbildning och support, erbjuder dig en säker totallösning inom bultsvetsning och plåtbearbetningsmaskiner. Vår kompetens är er trygghet!

Kontakta vår servicekoordinator Karin Johannesson på 08- 55051215 för tidsbokning och kostnadsförslag.